Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta

LIKWIDACJA SZKODY Z OC

ODSZKODOWANIA – KOSZTY LECZENIA

ODSZKODOWANIA – KRADZIEŻ POJAZDU (LIKWIDACJA SZKODY Z AC)

ODSZKODOWANIA – RENTA

ODSZKODOWANIA – SZKODY OSOBOWE

ODSZKODOWANIA – ROSZCZENIA REGRESYWNE

ODSZKODOWANIE PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU

ODSZKODOWANIE ? ZADOŚĆUCZYNIENIE

RODZAJE ROSZCZEŃ W PRZYPADKU USZKODZENIA CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA

SZKODA CAŁKOWITA

UTRATA WARTOŚCI POJAZDU A ODSZKODOWANIE

SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE