Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Kadra zarządzająca

Joanna Smereczańska -Smulczyk

Renata Sawicz-Patora

Agnieszka Klein

Michał Karewicz

Krzysztof Kobiak

Agnieszka Papaj