Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Kadra zarządzająca

Joanna Smereczańska -Smulczyk

Dyrektor i komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Z EuCO związana od 2008 roku. Wcześniej pracowała w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica na stanowisku starszego specjalisty ds. prawnych i Kancelarii Adwokackiej adwokata Zbigniewa Króla.

Renata Sawicz-Patora

Dyrektor Departamentu Obsługi Szkód

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Prawo). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kadrami w Nowoczesnej Firmie oraz na kierunku Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2009 roku związana z GK Europejskiego Centrum Odszkodowań. Od 2012 r. pełniła funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Zagranicznego, a obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Szkód.

Agnieszka Klein

Dyrektor Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Europejskim Centrum Odszkodowań związana od 2007 roku gdzie do czerwca 2015 roku pełniła funkcję kierowniczą w Departamencie Obsługi Szkód. Obecnie Dyrektor Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Michał Karewicz

Dyrektor Finansowy Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od ukończenia studiów związany z rynkiem finansowym. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 450 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2550 wydaną przez KNF. W EuCO zatrudniony od listopada 2015 roku. Poprzednio pracował w Allianz TFI na stanowisku Zarządzający funduszami oraz innymi podmiotami z branży inwestycyjnej.

Krzysztof Kobiak

Dyrektor Departamentu Technologii Informatycznych GK EuCO Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy na kierunku inżynieria komputerowa. Karierę zawodową rozpoczął od administracji sieci komputerowych w wielu instytucjach, w tym w Legnickiej Kurii Biskupiej. Następnie pracował w przedsiębiorstwach Farmed Legnica oraz PharmExpress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Agnieszka Papaj

Dyrektor ds. Administracyjnych Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa


Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. W 2002 ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, a w 2010 studia podyplomowe w zakresie Psychologia biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W latach 2000 do 2007 życie zawodowe związała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Od 2007 roku związana z GK Europejskiego Centrum Odszkodowań na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych.