Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Nasi specjaliści

STANOWISKO/FUNKCJA

NAZWISKO

KONTAKT

     
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran j.zendran@euco.pl
Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Agata Rosa – Kołodziej a.rosa@euco.pl
Dyrektor Zarządzający Agnieszka Szymanek a.szymanek@euco.pl

Dyrektor Finansowy Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy sp. k. Michał Karewicz m.karewicz@euco.pl
Dyrektor Ekonomiczny Marta Niemiec m.niemiec@euco.pl
Kierownik Działu Finansowego Anna Decowska a.decowska@euco.pl
Główna Księgowa Aneta Fiodorek a.fiodorek@euco.pl

Dyrektor Departamentu Obsługi Szkód Renata
Sawicz-Patora
r.sawiczpatora@euco.pl
Wicedyrektor
Departamentu Obsługi Szkód
Małgorzata Jurczyk m.jurczyk@euco.pl
Kierownik Referatu Szkód Indywidualnych
w Departamencie Obsługi Szkód
Estera Antonik e.antonik@euco.pl
Kierownik Referatu Szkód Indywidualnych
w Departamencie Obsługi Szkód
Albina Leśniewska a.lesniewska@euco.pl
Kierownik Referatu Szkód Indywidualnych
w Departamencie Obsługi Szkód
Piotr Kaczor p.kaczor@euco.pl
Kierownik Działu Kompletowania Dokumentacji
w Departamencie Obsługi Szkód
Anna Zalewska a.zalewska@euco.pl
Dyrektor Departamentu Szkód Rzeczowych Elżbieta Nowak e.nowak@euco.pl

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ryszard Drążek r.drazek@euco.pl
Dyrektor ds. Rozwoju Osobistego Alicja
Buza-Borkowska
a.buza@euco.pl
Kierownik Działu Wspierania Sieci Mirosława Załęcka m.zalecka@euco.pl   
Zastępca Kierownika Działu Wspierania Sieci Bożena Zakrzewska b.zakrzewska@euco.pl
Specjalista ds. Wspierania Sieci Karolina Rogińska k.roginska@euco.pl
Specjalista ds. Wspierania Sieci Wioleta Siarnacka w.siarnacka@euco.pl

Dyrektor Ds. Administracyjnych Agnieszka Papaj a.papaj@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji Aurelia Boberek a.boberek@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji Elżbieta Matusiewicz e.matusiewicz@euco.pl

Dyrektor Departamentu Technologii Informatycznych Krzysztof Kobiak k.kobiak@euco.pl
Wicedyrektor Departamentu Technologii Informatycznych Mariusz Czarnota m.czarnota@euco.pl
Kierownik ds. programistycznych Dariusz Pasek d.pasek@euco.pl

Dyrektor
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Joanna Smereczańska-Smulczyk j.smereczanska@euco.pl
Dyrektor
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Agnieszka Klein a.klein@euco.pl
Kierownik Referatu Sądowego Elżbieta Kasprzycka e.kasprzycka@euco.pl
Kierownik Referatu Sądowego Malwina Pietrzyk m.pietrzyk@euco.pl
Kierownik Referatu Sądowego Martyna Gregorkiewicz m.gregorkiewicz@euco.pl
Kierownik Referatu Sądowego
Szkód Rzeczowych
Magdalena Łukasz m.lukasz@euco.pl
Kierownik Referatu Przedsądowego
ds. kompletowania dokumentów
Aleksandra Herula a.herula@euco.pl

Rzecznik Prasowy Damian Kuraś d.kuras@kancelariapr.pl
rzecznik@euco.pl