Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Działalność społeczna

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ

EuCO przywiązuje dużą wagę do pomocy potrzebującym. Od kwietnia 2008 roku Fundacja ?EuCO DZIECIOM? działa na terenie całego kraju i należy do najaktywniejszych polskich organizacji charytatywnych.

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, status nadany fundacji ?EuCO DZIECIOM? pozwoli tym, którzy chcą pomóc dzieciom, ofiarom wypadków, przekazać na rzecz Fundacji 1% swojego podatku. Fundacja znalazła się na elitarnej liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wśród innych organizacji, pomagających osobom w trudnej sytuacji życiowej, działających na rzecz ochrony zdrowia i życia, niosących pomoc niepełnosprawnym. Fundacja wspiera m.in. Dom Małych Dzieci w Jaworze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy, finansuje naukę języka angielskiego dla wychowanków Domu Dziecka i wycieczki dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych.

Fundacja zajmuje się również indywidualną pomocą dla dzieci chorych.
Więcej Informacji na stronie: www.fundacja.euco.pl

EuCO wspiera domy dziecka i inne organizacje pożytku publicznego. Naszymi beneficjentami są między innymi:

 • Dom Małego Dziecka w Jaworze,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy,
 • Dom Dziecka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
 • Fundacje ?PASJE?, ?Iskierka?,
 • Stowarzyszenie ?Uśmiech Dziecka?,
 • Fundacja Dzieciom ?Zdążyć z Pomocą?,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym JUTRZENKA.

 

W 2015 roku rozszerzyliśmy naszą działalność charytatywną o wsparcie Olimpiad Specjalnych Polska, głównie finansując wyjazd polskich zawodników na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2015 w Los Angeles. Za wsparcie otrzymaliśmy Nagrodę Olimpiad Specjalnych, największej na świecie organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym roku kontynuujemy współpracę z tymi wspaniałymi sportowcami.

W czerwcu 2016 roku, Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), został wybrany na członka Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska.

so_narodowe_1

 

Od wielu lat EuCO jest też jednym z najbardziej hojnych darczyńców WOŚP, biorąc udział w ogólnopolskich licytacjach złotych serduszek i kart.

Jak dotąd EuCO wylicytowało:

 • Złotą Kartę TP z numerem 1 za 55 tys. zł, 2008 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 60 tys. zł, 2009 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 2 za ponad 220 tys. zł, 2010 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 6 za blisko 42 tys. zł, 2010 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 200 tys. zł, 2011 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 1 za 150 tys. zł, 2013 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 45 tys. zł, 2013 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 50 tys. zł, 2014 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 60 tys. zł, 2015 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 1 za 222 tys. zł, 2015 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 165 tys. zł, 2016 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 50 tys. zł, 2017 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 2 za 262 tys. zł, 2017 rok

W 2012 roku EuCO było głównym sponsorem i organizatorem jubileuszowego XX finału Wielkiej Orkiestry w Legnicy, dlatego nie brało udziału w licytacjach.

Za okazane wsparcie Jurek Owsiak wyróżnił Spółkę medalem 15-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
20062006_120072007_12007_22007_32007_420082008_120092009_120102010_012010_12010_22010_320112011_12011_22011_32011_42011_5SKMBT_C22413031210400_0001 kopiaSKMBT_C22413031210410_0001 kopiaSKMBT_C22413031210420_0001 kopiaSKMBT_C22413031210421_0001 kopiaSKMBT_C22413031210422_0001 kopiaSKMBT_C22413031210430_0001 kopiaSKMBT_C22413031210431_0001 kopiaSKMBT_C22413031210440_0001 kopiaSKMBT_C22413031210441_0001 kopiaKsero Zarzad-20140312142756Ksero Zarzad-20140312142756