Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Wypadek śmiertelny

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeśli straciłeś osobę bliską w wyniku:

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa Twoja sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje Ci również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie powypadkowe, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.

 

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc