Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Kalendarium inwestora

KALENDARIUM INWESTORA

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań SA podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 25 kwietnia 2019 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 02 września 2019 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 27 maja 2019 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku – 26 listopada 2019 r.