Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Zawiadomienia do Obligatariuszy

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IIIQ 2020

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »

(poprzednia nazwa EUCO MARKETING SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 30.09.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »

W związku z emisją obligacji w 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,5;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce Euco Finanse S.A na poziomie nie wyższym niż  10 mln PLN.,
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż  2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj 14.04.2020 r..

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 30 września 2020 roku osiągnął wartość: 0,86
 • wskaźnik zadłużenia do EBITDA na dzień 30 września 2020 osiągnął wartość: 3,37
 • saldo pożyczek na dzień 30 września 2020 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 8,6 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0,2 mln PLN.

 


JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IH 2020

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »

W związku z emisją obligacji w 2020 r. Grupa monitoruje:

 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów na poziomie nie wyższym niż 1,5;
 • utrzymanie Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5;
 • utrzymanie kwoty salda pożyczek udzielonych:
  • spółce Euco Finanse S.A na poziomie nie wyższym niż  10 mln PLN.,
  • jednostkom obcym na poziomie nie wyższym niż  2 mln PLN od Dnia Emisji Obligacji tj 14.04.2020 r..

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

 • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnął wartość: 0,79
 • wskaźnik zadłużenia do EBITDA na dzień 30 czerwca 2020 osiągnął wartość: 2,65
 • saldo pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku określonych szczegółowo w WEO i udzielonych:
  • spółce EuCO Finanse S.A wyniosło 7,9 mln PLN,
  • jednostkom spoza Grupy wyniosło 0.

 


JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH BĘDĄCYCH PORĘCZYCIELAMI
– za IQ 2020

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN) plik do pobrania »
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy od 01.01 – 31.03.2020 (tys. PLN)
plik do pobrania »

 


OBLIGACJE SERII B EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

NOTA INFORMACYJNA dot. Obligacji serii B Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. została udostępniona pod adresem:

https://gpwcatalyst.pl/emitenci-obligacji-dokumenty-firmy

Obligacje serii B Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 20 lipca 2020 r.

 


AMORTYZACJA WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI SERII B – DATY I WARTOŚCI INFORMACJA O ZAWIESZENIACH OBROTU

Pobierz ( PDF)

 


ODWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 kwietnia 2020 r.

Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483), z własnej inicjatywy odwołał  zgromadzenie obligatariuszy zwołane na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

SZCZEGÓŁY ODWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY:

Raport bieżący nr 12/2020 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r.

 


1 kwiecień 2020 r. ostatnim dniem notowań obligacji serii A

Komunikat GPW z 25 marca 2020 r.

 


ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A – 10 kwiecień 2020 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r., zarejestrowanych pod kodem ISIN: PLERPCO00033 („Obligacje”), które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. j. w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, 3 piętro, 00-034 Warszawa.

SZCZEGÓŁY ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

 • raport bieżący 8/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
 • Projekty Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
 • Pełnomocnictwo
  Do Państwa dyspozycji przedkładamy częściowo uzupełnione pełnomocnictwo. Jego wypełnienie i dostarczenie na adres MWW TRUSTEES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: 00-034 Warszawa, ul. Warecka 11A w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. upoważnia pełnomocnika do reprezentowania Państwa na Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do oddania głosu za powzięciem uchwał przewidzianych porządkiem obrad, bez konieczności osobistego stawiennictwa mocodawcy. Wskazane pełnomocnictwo umożliwi również pełnomocnikowi uzyskanie odpowiedniego świadectwa depozytowego (potwierdzającego, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia), którego złożenie w Spółce jest warunkiem niezbędnym dla rejestracji uczestnictwa przez danego Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Wypełnienie i dostarczenie pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. Emitent załącza przedmiotowe pełnomocnictwo wyłącznie celem ułatwienia Obligatariuszom uczestnictwa w Zgromadzeniu.

 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI

 

– Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego obligacji serii B plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego obligacji serii B plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego obligacji serii B plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego obligacji serii B plik do pobrania »

 


– Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »